Zasilanie przedsiębiorstwa poprzez leasing

Leasing ma wiele twarzy

Kupując środki trwałe poprzez leasing decydujemy się na raty i ich spłatę przez określony czas. Propozycje leasingowe, które wychodzą ze strony leasingodawcy to leasing finansowy i operacyjny, który finalizuje nasze transakcje leasingowo-finansowe, na mocy obowiązującego prawa cywilnego. Umowa zawiera pisemną regulację wzajemnych zobowiązań.

Leasing to nie to samo co kredyt

Leasing finansowy to forma finansowania, która swoją treścią najbardziej przypomina kredyt, jednak finansowanie jest bezgotówkowe, czyli takie, które obejmuje przedmioty, urządzenia, nieruchomości i grunty. Czego nie obejmuje? – Praw autorskich i papierów wartościowych. W leasingu finansowym koszt amortyzacji środka to koszt leasingobiorcy. Ponieważ środek trwały zaliczany jest do majątku leasingobiorcy. I to jedna z głównych różnic pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym, czyli tym bardziej popularnym. Mówiąc o tym rodzaju leasingu nie można nie wspomnieć o tym, że brak tu kwoty wykupu po zakończonej umowie leasingowej i w tym przypadku w jej trakcie leasingobiorca musi zamortyzować całość środka trwałego i po umowie staje się jego jedynym właścicielem bez dodatkowych kosztów.

Leasing operacyjny – co to takiego?

Leasing operacyjny to forma finansowania, która podobnie jak finansowy dotyczy przedmiotów, maszyn i urządzeń. Może być to leasing, który bierzemy na samochód, leasing którym „finansujemy” wynajęcie biura, albo innej nieruchomości. W leasingu operacyjnym leasing co musisz wiedziecprzedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i to właśnie na nim spoczywa pokrywanie kosztów amortyzacji tego przedmiotu, środka trwałego. Warto tutaj także wspomnieć o tym, co przedsiębiorca może wpisać do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Są to raty leasingowe, opłata wstępna. To także duża różnica w porównaniu z leasingiem finansowym gdzie w koszty wpisuje się amortyzację, część odsetkową rat leasingowych.

Leasing umowa z odstąpieniem

Umowa leasing, musi swoją treścią wyraźnie wskazywać, która ze stron jest obciążona amortyzacją, jak długo środek trwały będzie spłacany, czy istnieje możliwość wykupienia środka po tym jak zostaną spłacone raty i czy będzie istniała inna możliwość – przekazanie praw co do własności innej osobie, to znaczy temu, kogo wskazuje dotychczasowy płatnik rat leasingowych.

Wybieram leasing, a ty?

Nowe auto w krótkim czasie

Z roku na rok coraz większe ilości przedsiębiorców sięgają właśnie po takie leasingowe rozwiązanie. Dlaczego tylko przedsiębiorcy? Dlatego że obecnie w Polsce nie można praktycznie nigdzie dostać leasingu konsumenckiego, czyli takiego, z którego mogą korzystać osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Można więc śmiało uznać, że obecnie leasing jest dostępny przede wszystkim dla przedsiębiorców. Czemu więc tak chętnie sięgają oni właśnie po rozwiązania oferowane przez firmy leasingowe? Ano dlatego, że w krótkim czasie i bez zbyt dużej ilości papierkowej roboty można zostać posiadaczem wybranego środka trwałego. Co więcej, dzieje się to bez dużej inwestycji własnej. Niech za przykład posłużą, wciąż najpopularniejsze wśród klientów leasingowych, samochody osobowe. Leasing na auto osobowe można wziąć z opłatą własną od zera do dwudziestu procent. Trzeba tutaj już jednak zwrócić uwagę na to, że im większa będzie opłata początkowa tym mniej pozostanie do opłacenia przez resztę okresu leasingowania.

Który leasing warto wybrać

Każdy chcąc podpisać umowę na leasing musi zdecydować między leasingiem operacyjnym a finansowym. Zdecydowanie bardziej popularny jest ten pierwszy. Wszystko sprowadza się do tego, co dany przedsiębiorca może wpisać w koszty uzyskania przychodu. W operacyjnym są to raty leasingowe i opłata wstępna,leasing
w finansowym, tylko część odsetkowa raty leasingowej. Co więcej, w przypadku leasingu operacyjnego klient jest zobowiązany w trakcie umowy zamortyzować minimum czterdzieści procent wartości środka trwałego, co jest korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy nie planują wykupienia takiego środka trwałego. W leasingu finansowym amortyzuje się całą wartość środka trwałego, jednak niewątpliwą zaletą jest to, że amortyzacja jest wpisywana w koszty uzyskania przychodu klienta. Spełniając specjalne warunki można nawiązać umowę leasingową i wykonać tzw. Jednorazową amortyzację, gdzie przy jednej wpłacie całkowicie amortyzuje się środek trwały, co również jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców, jednak przy tym rozwiązaniu trzeba wydać dużą sumę pieniędzy w jednej chwili, na co nie każda firma może sobie pozwolić. Mimo wszystko, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna samodzielnie rozważyć, który leasing będzie dla niej bardziej korzystny.

Leasing przy jednoosobowej działalności

Tak czy nie

Należy pamiętać o tym, że to właśnie mikro i małe firmy są trzonem polskiej gospodarki dlatego też nie ma powodów by sądzić, że warunki leasingowania dla nich będą gorsze niż w przypadku firm dużych. Tak naprawdę liczy się przede wszystkim to, jak dana firma sobie radzi. Jeśli jest w dobrej kondycji, uzyskuje spory stały przychód to bez najmniejszych problemów każda firma leasingowa udzieli jej finansowania na środki trwałe. Statystyki jasno pokazują, że jeśli chodzi o leasing wśród małych firm to przede wszystkim decydują się one na pozyskiwanie samochodów. To nie powinno nikogo dziwić, ponieważ samochody służbowe to wygoda, możliwość dotarcia do wielu klientów. Co więcej takie auta mogą podnosić prestiż firmy. Oczywiście to nie oznacza, że takie firmy nie biorą w leasing innych środków trwałych. Często są leasingowane maszyny oraz sprzęt biurowy. Tutaj także od kilku lat widać olbrzymi wzrost zainteresowania maszynami i urządzeniami, które w ubiegłym roku w statystykach niemal zrównały się z ilością umów na samochody.

Jakie warunki na leasing

Należy pamiętać o tym, że firma leasingowa musi przede wszystkim zweryfikować to, czy przedsiębiorca – klient, jest w stanie udźwignąć to rozłożone w czasie zobowiązanie finansowe. To tyczy się także samego właściciela firmy. Powinien on dokładnie przemyśleć podpisanie umowy na leasing i dokonać dogłębnej analizy firmy, żeby choć w leasingprzybliżeniu móc wystosować dla siebie prognozy na następne lata. To pozwoli stwierdzić, czy leasing będzie dobrym wyborem. Jeśli natomiast chodzi o firmy leasingowe to patrzą one przede wszystkim na to, ile firma działa na rynku i jak poradziła sobie finansowo w poprzednim roku rozliczeniowym i w miesiącu poprzedzającym wystąpienie o podpisanie umowy na leasing. Jeśli firma ta będzie wchodziła ledwo na zero lub będzie generowała straty to żadna firma leasingowa nie zgodzi się na finansowanie. I analogicznie, im lepszy będzie ten wynik, tym lepsze warunki w umowie o leasing będzie mogła przedstawić firma leasingowa.

Dlaczego leasing a nie kredyt

Kwestia formalności

Zacznijmy od samego początku podróży klienta do celu, którym jest uzyskanie finansowania dla swojej firmy. A początki nie zawsze są przyjemne i w tym przypadku też może tak się zdarzyć, jeśli zdecydujemy się na kredyt. Dlaczego? Ponieważ to jedna z jego cech charakterystycznych. Olbrzymia ilość dokumentów do dostarczenia, przeczytania, podpisania. I to tylko po to, aby móc otrzymać pozytywną lub negatywną ocenę tego, czy dany klient otrzyma kredytowanie. Jeśli chodzi o leasing, to tutaj jest zdecydowanie inaczej. Co prawda, także nie ominie klientów podróż po określonych dokumentach w celu pobrania odpowiednich dokumentów, jednak to dopiero po ocenie wstępnej. Aby dowiedzieć się, czy dana firma może liczyć na finansowanie przez leasing musi albo udać się do danej placówki leasingowej, albo wypełnić wskazany formularz w Internecie – to już zależy od tego, z jaką firmą mamy do czynienia.

Przebieg umowy

Jak wygląda spłata kredytu z pewnością większość osób bardzo dobrze wie, dlatego skupimy się tutaj przede wszystkim na leasingu. Zacznijmy od tego, że każdy klient może wybrać leasing operacyjny albo finansowy. Ten pierwszy jest zdecydowanie częściej leasingwybierany, drugi nieco mniej. Pierwszy cechuje się tym, że klient nie jest właścicielem środka trwałego w trakcie umowy i nie musi go wykupywać po jej zakończeniu – a co za tym idzie nie musi spłacić całej jego wartości. W leasingu finansowym klient wpisuje leasingowany środek trwały do majątku firmowego i musi w trakcie trwania umowy zamortyzować całą jego wartość. Po skończonej umowie zostaje na stałe właścicielem przedmiotu. Kwota wykupu występuje w obydwu formach umów na leasing i tutaj zwykle klient ma dowolność na temat tego, jaką kwotę chce wpłacić na początku. Im większa ona będzie, tym niższe mogą być raty leasingowe. Leasing operacyjny charakteryzuje się również wykupem. Jeśli suma opłaty wstępnej i rat leasingowych wyniesie ponad osiemdziesiąt procent ceny początkowej, to kwota wykupu będzie wynosiła pozostałe dwadzieścia. Leasing z pewnością jest ofertą, którą trzeba poważnie rozważyć.

Leasing czy kredyt – co wybrać

Kredyt

Jeszcze do niedawna była to praktycznie jedyna możliwość pozyskania do firmy niezbędnych maszyn i urządzeń. Każdy, kto kiedykolwiek zdecydował się na kredyt na pewno nigdy nie zapomni tego, jak czasochłonny i mozolny proces musiał przejść tylko po to, żeby dowiedzieć się czy jest w stanie wziąć kredyt. Ogrom formalności i dokumentów, które trzeba wypełnić i dostarczyć na pewno zniechęcała i nadal zniechęca wielu potencjalnych kredytobiorców. Co więcej, nowe i krótko będące na rynku firmy nie mają co liczyć na możliwość uzyskania finansowania przez kredyt. Wymagania są zwykle wysokie i wiele firm po prostu nie jest w stanie ich wszystkich spełnić. Wielu firmom pozwoliłoby to na rozwój i lepsze warunki w walce o klienta i tutaj warto poznać, czym jest leasing.

Leasing

Bardzo wiele na rynku finansowania zmieniło się wraz z wejściem leasingu. Na początku nie był on zbyt popularny, jednak z każdym rokiem zyskiwał nowych klientów i od wielu lat każdy kolejny rok dla leasingu jest dobry. Rozwija się finansowanie nie tylko na rynku samochodów osobowych, lecz także maszyn i urządzeń oraz nieruchomości. Można śmiało powiedzieć, że leasing napędza gospodarkę, ponieważ daje wielu firmom możliwość pozyskania nowych środków trwałych, które z kolei przekładają się na lepsze warunki i oferty oraz ogólne zadowolenie klienta. Trzeba również pamiętać o zbywcach, czyli firmach, które sprzedają firmom leasingowym środki trwałe. One także na tym leasingzarabiają i mogą się rozwijać. Mowa tutaj o producentach maszyn i urządzeń, firmach specjalistycznych, a także salonach samochodowych. W tym przypadku ma to szczególne znaczenie, gdyż leasing szczególnie przysłużył się dla rynku motoryzacyjnego powodując niesamowity wzrost sprzedaży przez salony samochodów nowych. Na leasingu korzystają także firmy ubezpieczeniowe, gdyż w większości przypadków to firma leasingowa narzuca klientowi ubezpieczyciela, z którego musi skorzystać. Oczywiście klient także w tym przypadku może liczyć na spore zniżki, dzięki umowom partnerskim pomiędzy firmami leasingowymi, a wybranymi ubezpieczycielami. Co więcej, także młode firmy mogą liczyć na możliwość podpisania umowy na leasing, jednak na nieco mniej korzystnych warunkach.

Managerze – naucz się leasingu

Wymagania managerskie

Z każdym rokiem działy rekrutacyjne zwiększają swoje wymagania wobec osób na stanowiska kierownicze. Kiedyś w celu bycia dobrym managerem należało mieć podstawowe pojęcie o ekonomii, dobrą intuicje i umiejętności przywódcze, a także znać profil działalności przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich lat do wymagań doszły umiejętności specjalistyczne z profilu działalności przedsiębiorstwa, znajomość prawa i finansów, umiejętności posługiwania się komputerem, oprogramowaniem biurowym oraz płynne poruszanie się po sieci Internet, a także znajomość języka angielskiego jako zupełny standard (miłe widziane rosyjski, niemiecki, chiński). Obecnie – należy dodać znajomość pojęcia, jakim jest leasing.

Co oferują leasingodawcy

Leasing, a konkretniej jego oferta to przede wszystkim racjonalnie niższa opłata wstępna, wynosząca na ogół od jednego do trzydziestu procent wartości przedmiotu. Ponadto firmy leasingowe oferują zniżki na sprzęt w porównaniu do kredytów bankowych, które takiej opcji nie oferują. Pozostałą wartość można spłacić w ratach leasingowych, które są porównywalne leasingdo zakupu ratalnego, z zaznaczeniem, iż koszty działalności są rozliczane w inny sposób. Wiele ofert zapewnia dodatkowo pakiety serwisowe, a także wsparcie ubezpieczycieli w przypadku straty całkowitej przedmiotu leasingu.

Leasing – skąd wysoka popularność?

Leasing w oczach potencjalnego właściciela firmy to tylko kolejne hasło finansowe, jednak w oczach księgowych i doświadczonych managerów przydatne i opłacalne narzędzie finansowania dóbr firmowych. Największą zaletą są dodatkowe możliwości podatkowe, a także uproszczenie niektórych procedur prawnych, co przekłada się na mniej biurokracji, a więcej realnej pracy podwładnych. Szczególnie popularny jest w Polsce, ponieważ posiadamy wysoce złożony system podatkowy.

Analizuj, analizuj, analizuj…

Zasada pierwsza podczas wyboru ofert leasingowych to – „analiza”. Nie zawsze tańsza propozycja będzie lepsza, warto zbadać ryzyko, a także warunki umowy w przypadku, gdy to ryzyko stanie się realnym problemem. Leasing ponadto, chociaż w wielu przypadkach bardziej opłacalny, niż kredyty bankowe może odbić się negatywnie na finansach firmy lub jej właścicieli (szczególnie w przypadku upadłości spółki cywilnej). Z drugiej strony warto podjąć takie ryzyko, gdyż potencjalne korzyści są ogromne – a wszystko zależy jedynie od naszej inicjatywy i umiejętności strategicznego planowania w firmie.

Co warto wiedzieć o leasingu

Istota leasingu

Przede wszystkim trzeba poznać samą definicję leasingu. Najprościej ujmując jest to po prostu umowa, którą zawiera klient z firmą leasingową. Większość umów zawieranych między dwoma stronami skutkuje tym, że zarówno jedna jak i druga strona czerpie z tego korzyści. Nie inaczej jest w przypadku umowy o leasing. Klient, czyli leasingobiorca, otrzymuje środek trwały, którego potrzebował. Firma leasingowa, czyli leasingodawca, która sfinansowała daną rzecz dla klienta będzie otrzymywała, co jakiś określony w umowie czas, spłaty w postaci rat. Oczywiście także w tym wypadku, po zsumowaniu wszystkich rat kwota będzie wyższa niż gdyby klient zakupił od razu dany środek trwały. Fajnie to brzmi, ale w praktyce właściciele małych firm rzadko kiedy mogą pozwolić sobie na jednorazową opłatę wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, nie narażając przy tym płynności finansowej firmy. I to dlatego tak wiele osób chętnie korzysta z leasingu. Oczywiście wiążą się z tym jeszcze dodatkowe zalety.

Koszty działalności gospodarczej

Rozważmy najbardziej popularną formę leasingu, czyli leasing operacyjny. I to właśnie, przede wszystkim, ze względów na to co można wpisać w koszy prowadzenia działalności gospodarczej, jest on tak popularny. Każdy kto prowadzi firmę i zdecyduje się na taką formę leasingu może sobie wpisać w koszty całą ratę leasingową, a więc mowa tu zarówno o części odsetkowej, jak i kapitałowej. Co więcej, w koszty wpisuje się także leasingopłatę wstępną, którą klient płaci wraz z podpisaniem umowy leasingowej. Weźmy teraz pod uwagę inną formę leasingu, czyli leasing finansowy. Mniej popularny, ale niekoniecznie gorszy. W tym przypadku w koszty możemy wpisać odpisy amortyzacyjne, których dokonujemy sami, w przeciwieństwie do operacyjnego. Do kosztów wpisuje się także odsetkową część raty leasingowej. Warto jeszcze wspomnieć o podatku VAT. W przypadku leasingu operacyjnego płacimy go od każdej raty, więc jedynie nieznacznie podnosi on comiesięczne opłaty. Jeśli chodzi o leasing finansowy to przy pierwszej racie leasingowej trzeba zapłacić podatek VAT od pełnej kwoty. A to oznacza, że w przypadku umowy np. na samochód o wartości siedemdziesięciu tysięcy, kwota podatku będzie dość znacząca.