Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego dla maszyn przemysłowych

Leasing, będący jedną z najbardziej elastycznych i popularnych metod finansowania w sektorze przemysłowym, oferuje przedsiębiorstwom szereg korzyści, w tym dostęp do najnowocześniejszych maszyn i urządzeń bez konieczności ponoszenia znacznego wydatku kapitałowego. W szczególności leasing operacyjny i finansowy stanowią dwie główne formy leasingu, które różnią się pod względem struktury, korzyści finansowych oraz skutków podatkowych.

Celem niniejszego artykułu jest dogłębne zbadanie i porównanie leasingu operacyjnego i finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn przemysłowych. Poprzez analizę charakterystyk każdej formy leasingu, ich zalet, ograniczeń oraz wpływu na bilans i płynność finansową przedsiębiorstw, artykuł ten dąży do zapewnienia kompleksowego przewodnika dla firm rozważających leasing jako opcję finansowania ich wyposażenia przemysłowego.

Leasing, jako narzędzie finansowania, nie tylko umożliwia firmom uniknięcie znacznych wydatków początkowych, ale także oferuje elastyczność w zarządzaniu zasobami i potencjalne korzyści podatkowe. W kontekście dynamicznie zmieniającego się świata przemysłu, gdzie technologia szybko się rozwija, leasing maszyn przemysłowych staje się coraz bardziej istotnym elementem strategii finansowej wielu przedsiębiorstw.

Podstawowe definicje i różnice

Definicja leasingu operacyjnego i finansowego

Leasing operacyjny i finansowy to dwie główne formy leasingu urządzeń i maszyn, różniące się podstawowymi aspektami zarówno prawno-finansowymi, jak i operacyjnymi.

Leasing operacyjny to rodzaj umowy, w ramach której przedsiębiorstwo wynajmuje maszyny przemysłowe na określony czas, zazwyczaj krótszy niż ich przewidywana żywotność. W przypadku leasingu operacyjnego, lessor (wynajmujący) pozostaje właścicielem maszyny, a koszty utrzymania i ubezpieczenia zazwyczaj pokrywa on sam. Po zakończeniu umowy leasingowej, maszyna jest zwracana lessorowi, z opcją jej wykupu, przedłużenia umowy, lub wymiany na nowszy model.

Leasing finansowy, znany także jako leasing kapitałowy, jest formą długoterminowego wynajmu, gdzie przedsiębiorstwo de facto „nabywa” maszynę poprzez leasing. W tym przypadku okres leasingu jest zbliżony do pełnej żywotności urządzenia, a leasingobiorca (najemca) jest odpowiedzialny za utrzymanie i ubezpieczenie maszyny. Na koniec okresu leasingu, leasingobiorca zwykle ma możliwość wykupu maszyny za symboliczną kwotę.

Kluczowe różnice między tymi dwoma formami leasingu

 1. Własność i żywotność: W leasingu operacyjnym, lessor pozostaje właścicielem maszyny i zwykle pokrywa jej utrzymanie. W leasingu finansowym, leasingobiorca staje się de facto właścicielem maszyny i odpowiada za jej utrzymanie.
 2. Okres umowy: Leasing operacyjny często dotyczy krótszych okresów, adaptując się do potrzeb przedsiębiorstw wymagających elastyczności. Leasing finansowy jest zobowiązaniem długoterminowym, zwykle na cały okres użytkowania maszyny.
 3. Koszty i płatności: W leasingu operacyjnym miesięczne raty są zazwyczaj niższe, ponieważ nie pokrywają pełnej wartości maszyny. W leasingu finansowym raty są wyższe, ponieważ przedsiębiorstwo „spłaca” całą wartość maszyny.
 4. Zapisy księgowe i podatki: Leasing operacyjny zazwyczaj nie jest zaliczany do aktywów przedsiębiorstwa, a płatności są traktowane jako koszty operacyjne. W leasingu finansowym maszyna jest zapisywana jako aktywo, a płatności leasingowe są uznawane za zobowiązania.

Rozumienie tych różnic jest kluczowe dla przedsiębiorstw, które muszą dokonać wyboru między elastycznością a potencjalnymi korzyściami z posiadania maszyn na dłuższy okres. Wybór odpowiedniego rodzaju leasingu zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki działalności przedsiębiorstwa, jego potrzeb finansowych i strategii zarządzania aktywami.

Leasing operacyjny

Charakterystyka leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny jest preferowaną formą leasingu dla przedsiębiorstw, które potrzebują maszyn przemysłowych na krótszy okres lub chcą zachować elastyczność w zakresie modernizacji swojego parku maszynowego. W tej formule leasingu, przedsiębiorstwo wynajmuje wyposażenie na okres zazwyczaj krótszy niż jego żywotność, a po zakończeniu umowy ma możliwość zwrotu urządzenia, wykupu za uzgodnioną cenę lub wymiany na nowsze modele.

Główną cechą leasingu operacyjnego jest to, że maszyny nie są zaliczane do aktywów przedsiębiorstwa, co oznacza, że nie obciążają one bilansu przedsiębiorstwa. Również zobowiązania z tytułu leasingu nie pojawiają się w bilansie jako dług. Zamiast tego, płatności leasingowe są uznawane za wydatki operacyjne i są odliczane od przychodów, co może przynosić korzyści podatkowe.

Korzyści i ograniczenia dla przedsiębiorstw wykorzystujących maszyny przemysłowe

Korzyści:

 • Elastyczność: Leasing operacyjny umożliwia łatwą wymianę na nowsze modele maszyn, co jest istotne w branżach o szybkim postępie technologicznym.
 • Niższe koszty początkowe: Przedsiębiorstwa mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu bez konieczności ponoszenia dużych wydatków kapitałowych.
 • Korzyści podatkowe: Płatności są traktowane jako koszty operacyjne, co może obniżać podstawę opodatkowania.

Ograniczenia:

 • Brak własności: Przedsiębiorstwo nigdy nie staje się właścicielem maszyny, co może być niekorzystne dla firm pragnących budować wartość swoich aktywów.
 • Możliwe wyższe koszty długoterminowe: W przypadku długotrwałego wynajmu, całkowity koszt leasingu może przekroczyć wartość maszyny.

Przykłady zastosowania w przemyśle

Leasing operacyjny jest często wykorzystywany w branżach, gdzie technologia szybko się zmienia, takich jak produkcja elektroniki, przemysł motoryzacyjny czy produkcja maszyn specjalistycznych. Na przykład, firma produkująca komponenty elektroniczne może korzystać z leasingu operacyjnego, aby regularnie aktualizować swoje linie montażowe bez konieczności ponoszenia dużych inwestycji kapitałowych. Podobnie, producenci samochodów mogą wykorzystywać leasing operacyjny do modernizacji sprzętu testowego i diagnostycznego, co pozwala im na szybką adaptację do zmieniających się standardów i technologii w branży.

Podsumowując, leasing operacyjny jest atrakcyjną opcją dla firm poszukujących elastyczności i minimalizacji wydatków kapitałowych, szczególnie w sektorach o szybkiej ewolucji technologicznej.

Leasing finansowy

Charakterystyka leasingu finansowego

Leasing finansowy, znany także jako leasing kapitałowy, jest formą długoterminowego finansowania, w której przedsiębiorstwo praktycznie nabywa maszynę lub sprzęt poprzez leasing. Charakterystyczną cechą tego rodzaju leasingu jest to, że na koniec okresu leasingowego przedsiębiorstwo ma możliwość wykupu maszyny za umówioną, zwykle symboliczną kwotę. Okres leasingu często pokrywa się z okresem użytkowania maszyny, co sprawia, że leasing finansowy jest bardziej zbliżony do zakupu na raty niż do tradycyjnego wynajmu.

W przypadku leasingu finansowego, maszyna jest zazwyczaj wpisywana do bilansu leasingobiorcy jako aktywo, a zobowiązania z tytułu leasingu jako pasywa. Płatności leasingowe są podzielone na część kapitałową i odsetkową, gdzie część kapitałowa zmniejsza wartość zobowiązania, a odsetki są uznawane za koszt operacyjny.

Korzyści i ograniczenia dla firm inwestujących w maszyny przemysłowe

Korzyści:

 • Budowanie wartości aktywów: Leasing finansowy pozwala firmom na budowanie wartości swoich aktywów, co może być korzystne z punktu widzenia bilansu i wartości firmy.
 • Możliwość wykupu: Na koniec okresu leasingu firma ma możliwość wykupu maszyny, co może być korzystne, gdy sprzęt pozostaje wartościowy i użyteczny.
 • Stabilność finansowa: Długoterminowy charakter umowy leasingowej zapewnia stabilność finansową i ułatwia planowanie budżetowe.

Ograniczenia:

 • Długoterminowe zobowiązanie: Leasing finansowy wiąże się z długoterminowym zobowiązaniem finansowym, co może być ograniczeniem dla niektórych przedsiębiorstw.
 • Wyższe koszty długoterminowe: Chociaż miesięczne raty mogą być niższe niż w przypadku leasingu operacyjnego, całkowity koszt leasingu, w tym odsetki, może być wyższy.

Przykłady zastosowania w różnych branżach przemysłowych

Leasing finansowy jest często wykorzystywany w branżach, gdzie maszyny i sprzęt mają długą żywotność i nie starzeją się szybko, jak w przemyśle ciężkim, budowlanym, czy w produkcji maszyn rolniczych. Na przykład, w przemyśle budowlanym, gdzie maszyny takie jak koparki czy dźwigi są używane przez wiele lat, leasing finansowy pozwala na ich „zakup” bez konieczności natychmiastowego wydatku dużych sum pieniędzy. W przemyśle rolniczym, gdzie maszyny takie jak kombajny czy traktory są kluczowe, ale wymagają dużych inwestycji, leasing finansowy umożliwia rolnikom pozyskanie niezbędnego sprzętu bez obciążania ich natychmiastowego przepływu środków pieniężnych.

Podsumowując, leasing finansowy jest atrakcyjną opcją dla przedsiębiorstw, które planują długoterminowe wykorzystanie maszyn przemysłowych i chcą zbudować wartość swoich aktywów, mimo wyższego całkowitego kosztu długoterminowego.

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o leasingu

Dobry i szybki leasing

Bardzo wielu przedsiębiorców nieustannie zastanawia się nad kwestią finansowania zewnętrznego. Mają kilka możliwości, niektóre będą łatwiejsze do wypełnienia, inne nieco trudniejsze. Obecnie jednym z najbardziej popularnych sposobów na finansowanie inwestycji jest leasing samochodów poznań. Ta forma finansowania charakteryzuje się bardzo niskimi wymaganiami, które musi spełnić przedsiębiorca chcący właśnie w taki sposób pozyskać jakieś środki trwałe do swojej firmy. Co więcej, dokumentów i pozostałych formalności także jest niewiele, więc stosunkowo szybko można przejść do kwestii podpisywania umowy leasingowej i w rezultacie do otrzymania niezbędnego przedmiotu leasingowego. Co zatem można finansować? Niemalże wszystkie środki trwałe. Nawet, jeśli coś nie widnieje w głównej ofercie leasingodawcy to z pewnością po skontaktowaniu się z przedstawicielem leasingowym zostanie sporządzona stosowna oferta pozwalająca podpisać umowę na taki właśnie sprzęt. Każdy przedsiębiorca stoi również przed wyborem formy leasingu – finansowej lub operacyjnej. Niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem będzie porównanie tych dwóch form do swojej działalności gospodarczej i na takiej podstawie wybranie tej najbardziej odpowiedniej.

Co jeszcze warto wiedzieć

Firmy leasingowe bardzo rywalizują o klienta, dzięki czemu my, jako przedsiębiorcy, możemy liczyć na o wiele bardziej atrakcyjne oferty i pakiety udogodnień albo zawarte w ofercie albo dostępne w bardzo korzystnych cenach. Rywalizacja odbywa się na wszystkich płaszczyznach, dlatego też firmy leasingowe inwestują w nowe technologie jak np. systemy informatyczne pozwalające wygenerować decyzję wstępną leasingową wraz z różnymi wariantami finansowania już w kilka minut od otrzymania zapytania ofertowego. To bez wątpienia bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które szybko chcą poznać możliwe warianty finansowania jakiejś rzeczy. W leasingu możemy liczyć także na atrakcyjne pakiety ubezpieczeń, dzięki którym będzie ono tańsze. Warto zaznaczyć, że bardzo wiele firm leasingowych ma także oferty na serwisowanie samochodów lub inne atrakcyjne zniżki, o które zawsze warto zapytać przed zawarciem umowy leasingowej, a które mogą sprawić, że dana oferta będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla wybranego przedsiębiorcy.

Biznes leasingowy – informacje

Prawidłowy wybór leasingu

Będzie to porozumienie sporządzane pisemnie na mocy której firma finansowa decyduje się na kupienie klientowi prowadzącemu przedsiębiorstwo a także oddanie do używania wybranego środka trwałego. Oczywiście, nie robi tego z prawego serca. Na warunkach porozumienia przedsiębiorca, określany też leasingobiorcą będzie winny do honorowania pełnych postanowień umowy na leasing jak i OWUL-u, a więc Ogólnych Warunków Umowy Leasingu. Naturalnie, w zastępstwie za możliwość korzystania w działalności z finansowego sprzętu, właściciel firmy opłaca cykliczne raty leasingowe. Zakładając, że wybierze najbardziej słynne rozwiązanie finansowe, a zatem leasing operacyjny, to również część kapitałową opłaty, jak również odsetkową ma okazję umieścić w koszta posiadania firmy. Tak też sytuacja ma się z wpłatą początkową, uiszczaną po autoryzacji porozumienia może ona osiągać od 0-30 procent wartości przedmiotu). Warto wspomnieć, że w takim rozwiązaniu finansowym podatek VAT uiszczany bywa od pojedynczej raty finansowej, co sprawia, że nie będzie on ciężarem dla właściciela firmy. Warto dodać, w różnych przypadkach zmienny % VAT-u jest możliwość sobie odliczyć, co także jest na korzyść dla firmy.

Firmy leasingowe i ich walka o przedsiębiorcę

Nietrudno zauważyć, nawet nie zgłębiając tematu, a oglądając chociażby spoty w telewizji, jakoby najróżniejsze firmy finansowe przyciągają przedsiębiorców coraz to bardziej atrakcyjnymi warunkami jak dla przykładu leasing od 102-óch procent, co prezentuje się rewelacyjnie dla poszukującego finansowania leasingobiorcy. Naturalnie, nie wszyscy klienci mogą liczyć na reklamowane warunki – warto dodać, iż duża wiele z nich takiej umowy nie dostanie. Wpływa na to parę spraw, jak np. fakt, iż przedsiębiorstwo zostało dopiero rozpoczęta. Jednak i tak sprawdzając leasing a także kredytowanie dla nowych działalności, operacyjny prezentuje się o wiele fajniej. To rewolucyjne, że także świeża działalność może uzyskać leasingowanie, gdzie na kredytowanie nie może liczyć. Należy także napomknąć o finansowaniu niskiej i wysokiej raty. Małej raty jest dla właścicieli firm, którzy nie planują wykupić leasingowanego przedmiotu i planują normalnie po 3. latach oddać go przedsiębiorstwu leasingowemu i zawrzeć następną umowę leasingu, a dużej raty dla właścicieli firm, którzy chcą spłacić maksymalnie dużo i następnie wykupić przedmiot.

Samochody dla nowej firmy

Leasingowanie przedmiotów

W poprzednich latach ogromnie częste stało się leasingowanie przedmiotów w ramach porozumień finansowych. Dzięki temu, także świeża działalność gospodarcza może cieszyć się zupełnie nowoczesnym sprzętem, który zapewni jej szybki rozrost jak również na zwiększenie wydajności i jakości oferowanych usług. Naturalnie tak świeża działalność gospodarcza nie jest w stanie dostać tak dobrych warunków jak przedsiębiorstwo, która na przestrzeni kilku ostatnich lat pozyskała korzystną sytuację. Nie ulega powątpiewaniu, iż będzie to i tak ogromnie atrakcyjne rozwiązanie, gdyż na kredyt nowa firma nie ma co liczyć. Bez wątpienia nie dzieje się nic za darmo stąd też jeśli dane przedsiębiorstwo podejmie decyzję na pobranie czegoś w umowę na leasing samochodów łódź, będzie musiał liczyć się z obowiązkiem dopełniania wszystkich zasad finansowych oraz do spłacania terminowo opłat leasingowych. Musi co więcej brać pod wgląd to, że w przypadku opóźnienia z opłatami, doliczane będą odsetki. Należy również mieć świadomość, że w okresie trwania porozumienia leasingu mogą pojawić się dodatkowe dopłaty, jak np. opłata za przekazanie informacji leasingowych organom ściagnia, w sytuacji np. pomiaru szybkości.

Który leasing warto wybrać

Każdy przedsiębiorca ma możliwość wyboru leasing operacyjny i finansowy. O operacyjnym pewnie słyszeli wszyscy, gdyż to jego najbardziej się propaguje. Wykorzystuje go ogrom przedsiębiorców, ponieważ podpisuje się na niego ponad siedemdziesiąt % wszystkich umów finansowych – to szalenie dobry wynik. Skupmy się z kolei na nim. Na start, rozpocznijmy od części, które wlicza się w koszty firmy. Są to całe raty leasingowe, a więc zarówno część kapitałowa i odsetkowa, jak również opłata inicjalna, którą płaci się po zawarciu umowy na określony przedmiot. Gdy chodzi o VAT to leasing operacyjny traktowany jest jako usługa a więc opodatkowano go ustalonym 23 procentowym podatkiem VAT. W zależności od tego, czy omawiany sprzęt w pełni używa się w firmie, czy może także w celach prywatnych można zmienny procent odliczyć od podatku. W okresie umowy powinno się opłacić minimum czterdzieści % wartości startowej leasingowanego przedmiotu. Niespłaconą wartość stanowi wykup.

Biznes leasingowy w Krakowie

Leasing dla firm w Krakowie

Biznes finansowy funkcjonuje w Krakowie bardzo dobrze. Rozpoczyna się wiele nowych działalności gospodarczych, nie tylko tych zatrudniających kilka oraz kilkanaście osób, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Każda z nich ma sposobność uzyskania opłacania leasingowego. Leasing Kraków objawia się jako coraz bardziej popularny. Mówiąc dokładniej branża leasingowa w Polsce bezustannie powiększa się osiągając nowe rekordowe dochody. To dokładnie pokazuje, jak sporo przedsiębiorców zaufało finansowaniu leasingowemu. A jeśli coś objawia się jako bardzo chętnie wybierane, to powinno być dobre. Z łatwością można dostrzec także wielką konkurencyjność na rynku, gdzie każda spółka leasingowa stara się pochwycić jak najbardziej okazały kawałek tortu leasingowego zapewniając co raz to korzystniejsze warunki leasingowania. Mimo tego, że formalności są w większości firm max. obniżone a wymagania nie są kłopotem nawet dla utworzonej ledwo dzień wcześniej działalności gospodarczej, to i tak klient leasingowy musi być uważny. Ważnym będzie zawarcie porozumienia z spółką sprawdzoną po wcześniejszym bardzo dokładnym zaznajomieniu się nie jedynie umową finansową leasingu Kraków, lecz również z OWUL-em, ponieważ to tam mogą widnieć informacje powodujące, iż pozornie dobra umowa finansowa może okazać się niezbyt dobra.

Dobre finansowanie środków trwałych

Zacznijmy od ustalenia, co będzie najchętniej wybieranym środkiem trwałym. Oczywiście, mówimy tu o autach osobowych. Bez zmian, od dawna święcą prym, jeśli mówimy o ilości podpisywanych umów leasingowych. Wszystko spowodowane jest tym, iż jest to taki środek trwały, z którego korzysta każdy, nieważne, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy większa firma – pojazdu potrzebuje każdy. Finansowanie jest bardzo chętnie wybierany także w branży przedsiębiorstw przewozowych. Często zarządy takich firm ulepszają w ten sposób swój zbiór aut. Bez konieczności pojedynczej dużej inwestycji mogą otrzymać kilka pojazdów i zacząć na nich zarabiać. Należy nadmienić także, że leasing maszyn oraz urządzeń w ubiegłych latach zyskał bardzo dużą popularność, praktycznie zrównując się w ostatnim roku z finansowaniem pojazdów. Dla właściciela firmy ważne będzie po pierwsze uzyskanie leasingu szybko i bez problemów, stąd też opłaca się korzystać z ofert najlepszych przedsiębiorstw.

Nowe auto w nowej firmie

Nowe oferty leasingowe

Nie ulega wątpliwości, że w przeciągu kilkunastu ostatnich lat leasing wyrósł na lidera finansowania firm. Korzystają z niego zarówno firmy małe, jednoosobowe działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa średnie i wielkie korporacje. Można zauważyć, prawie każdy klient może skorzystać. Naturalne, wciąż należy dopełnić wyznaczone minimalne wymagania, by móc wnioskować o uzyskanie danych przedmiotów na mocy umowy na leasing samochodów. Trzeba dodać, że również ludzie, którzy dopiero co otworzyły działalność gospodarczą są w stanie bez większych trudności podpisać umowę leasingową, mając na uwadze to, że warunki nie będą tak korzystne jak dla przedsiębiorstwa, które działa na wybranym rynku od dawna i wypracowało sobie stabilną pozycję rynkową. Zacznijmy jednak od określenia tego, czym tak ogólnie jest leasing aut. Po pierwsze, jest to umowa ustalana na piśmie. Stronami w umowie są firma leasingowa i przedsiębiorca. W umowie jest również zbywca, a zatem osoba lub firma, od której firma leasingowa kupuje określony przez leasingobiorcę przedmiot. Naturalnie, nie ma nic za darmo a więc w zamian za okazję do wykorzystywania danych przedmiotów klient zobowiązuje się do opłacania okresowych spłat ratalnych. Przed sfinalizowaniem umowy musi również określić, czy decyduje się na leasing operacyjny, czy finansowy.

Popularność i korzyści leasingowe

Od niemalże początku działania finansowania leasingowego to samochody do 3,5 t. leasing samochodowyszczyciły się dużą popularnością. Z tego rozwiązania korzystają klienci prowadzący najróżniejsze firmy. Dlaczego warto? Po pierwsze dlatego, że otrzymujemy zupełnie nowy samochód (mimo, że można także leasingować auta używane) bez konieczności opłacania jednorazowo kwot rzędu kilkudziesięciu oraz kilkuset tys. zł.. Wśród przedsiębiorstwa przewozowych leasing także szczyci się dużą popularnością oraz często w taki właśnie sposób uzupełniają oni własny komplet pojazdów. Jeśli ktoś lubi jeździć nowymi samochodami i nie będzie zainteresowany dalszym ich użytkowaniem to na pewno ucieszy go fakt, że zdecydowanie więcej przedsiębiorstw leasingowych posiada w ofercie „niską ratę”, gdzie w czasie obowiązywania umowy leasingowej raty są bardzo niskie, a kwota wykupu jest bardzo wysoka.

Leasing dla przedsiębiorców

Informacje leasingowe

Bez wątpienia obecnie leasing cieszy się ogromną popularnością. W przypadku potrzeby pozyskania jakiegoś środka trwałego dla swojego przedsiębiorstwa jest to obecnie jeden z najchętniej wybieranych sposobów na jego sfinansowanie. Co więc można wziąć dzięki podpisaniu umowy na leasing? Po pierwsze, najpopularniejsze niezmiennie od niemal początku funkcjonowania leasingu – samochody osobowe do trzech i pół tony. Obecnie bardzo dużą popularnością cieszą się również maszyny i urządzenia. Co więcej, w 2016 roku niemalże zrównały się pod względem przychodów do portfeli leasingowych firm leasingowych z samochodami osobowymi. Warto tutaj także wspomnieć o leasingowaniu pojazdów ciężarowych. Można powiedzieć, że branża transportowa leasingiem stoi, gdyż olbrzymia ilość firm transportowych właśnie w ten sposób uzupełnia swój tabor pojazdów. Warto jednak zacząć od początku, a więc tego, jaka jest definicja leasingu. Jest to umowa pisemna zawierana pomiędzy firmą leasingową, a klientem prowadzącym działalność gospodarczą. W ramach tej umowy, leasingodawca finansuje dla przedsiębiorcy wybrany lub wybrane środki trwałe. Leasingobiorca jednak w zamian zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących zasad oraz do opłacania terminowych rat leasingowych. Każdy przedsiębiorca musi również zdecydować się, czy lepszym rozwiązaniem dla niego będzie leasing operacyjny, czy finansowy.

Formy leasingowe

Leasing operacyjny jest najbardziej popularny, podpisywane jest na niego ponad siedemdziesiąt procent wszystkich umów leasingowych. Leasing finansowy nie cieszy się leasing warszawataką popularnością, jednak nie oznacza to, że trzeba go na starcie przekreślać. Skupmy się jednak na operacyjnym. W koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się całość rat leasingowych – zarówno opłatę wstępną, jak i część ratalną oraz kapitałową rat. W tej formie leasing płaci się od każdej raty leasingowej oddzielnie co również pozwala zbytnio nie obciążać portfela leasingobiorcy. Co więcej, w zależności od tego, jak używa się leasingowanego środka trwałego, można odliczyć nawet sto procent podatku VAT. Oczywiście trzeba również pamiętać o ograniczeniach związanych z użytkowaniem takich środków trwałych. W przypadku aut osobowych będzie to np. możliwa konieczność zgłoszenia wyjazdu pojazdem zagranicę.

Sprawdzony leasing dla przedsiębiorcy

Firma i finansowanie inwestycji

Bardzo wiele firm na każdym etapie potrzebuje nowych środków trwałych, które poprawią jakość wykonywanej pracy. Niezależnie czy jest to firma nowa, czy taka, która na rynku działa już od jakiegoś czasu. Wiele z nich nie chce samodzielnie w całości opłacić środka trwałego w jednej spłacie i szuka sposobów finansowania. Do najpopularniejszych bez wątpienia należy leasing i kredyt. Skupimy się jednak na tym pierwszym. To doskonały i przede wszystkim prosty sposób na pozyskanie nowych środków trwałych, który z roku na rok zyskuje ogrom nowych klientów i niezmiennie od wielu lat bije rekordy popularności.

Praktyczne informacje o leasingu

Przedsiębiorca po podpisaniu umowy leasingowej dostaje w użytkowanie środek trwały, który był niezbędny do jego firmy. Przekazuje mu go firma leasingowa. Oczywiście nie robi tego za darmo, gdyż po podpisaniu umowy klient leasingowy zobowiązany jest do dokonywania okresowych spłat ratalnych w ramach których będzie powoli spłacał środek trwały. Minimum, które musi pokryć to czterdzieści procent wartości środka trwałego (dwuletnia umowa leasingowa na leasing operacyjny). Oczywiście najczęściej jest to https://www.millennium-leasing.pl/więcej, jednak procent ten zależy od formy leasingu. Każdy może bowiem zdecydować się na leasing niskich rat, gdzie raty są niskie, a kwota wykupu bardzo wysoka. To dobra oferta dla osób, które nie planują użytkowania środka trwałego po zakończonej umowie i nie mają nic przeciwko zwrotowi go firmie leasingowej. Standardowy leasing zwykle zawiera opłatę wstępną około 20. procent i kwotę wykupu około 10-1 procent, resztę spłaca się w ratach. Trzeba pamiętać o tym, że wziąć leasing obecnie jest naprawdę łatwo i najważniejsze jest przede wszystkim dokładne przeanalizowanie tego, czy firma leasingowa jest w stanie udźwignąć to zobowiązanie w każdym momencie jego trwania. Wszystko dlatego, że umowy leasingowe trwają od dwóch do nawet ośmiu lat. Trzeba także bardzo dokładnie zapoznać się z kompletną dokumentacją, nie tylko z umową leasingową, aby nie być zaskoczonym dodatkowymi opłatami lub jakimiś ograniczeniami.

Poznaj bliżej leasing

Dla kogo

Warto zacząć od tego, że umowy leasingowe mogą podpisać zarówno osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i osoby nie prowadzące firm. Tak jest w teorii. W praktyce jednak, nadal leasing przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców, bo mimo pozwolenia na podpisywanie umów leasingowych z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mało która firma leasingowa ma to w swojej ofercie. Leasing dla przedsiębiorców dzieli się na operacyjny, finansowy. Istnieje jeszcze leasing zwrotny, jednak nie będziemy się na nim skupiać w tym artykule. Przedstawmy za to podstawowe zasady leasingowe. Umowę podpisują pomiędzy sobą klient leasingowy, prowadzący firmę, oraz firma leasingowa, która pożądany przez klienta przedmiot oferuje mu w użytkowanie w zamian za dokonywanie opłat ratalnych. Wszystko unormowane jest w umowie leasingowej oraz w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Przedsiębiorca może wybierać pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym. Trzeba wiedzieć, że leasing przede wszystkim ma służyć firmom leasingowym, dlatego też stawiają one pewne (nie trudne do spełnienia) wymagania dla firm, które chcą pozyskać przedmioty leasingowe.

Formy leasingu

Najpopularniejszą formą leasingu jest zdecydowanie leasing operacyjny, na który podpisuje się blisko dwie trzecie wszystkich umów leasingowych. Drugi wariant – finansowy – nie jest tak popularny, jednak nie oznacza to, że jest nieatrakcyjny. Pośrednio, https://www.millennium-leasing.pl/za popularność pierwszej formy leasingu odpowiada również reklama, która jest wszechobecna w mediach. Jeśli chodzi o to, co można wpisać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, to w leasingu operacyjnym będą to raty leasingowe wraz z opłatą wstępną. W leasingu finansowym wlicza się odsetkową część opłat wraz z odpisami amortyzacyjnymi. Tylko w leasingu operacyjnym występuje wykup. Jeśli przedsiębiorca go nie zapłaci to po wygaśnięciu umowy leasingowej będzie zmuszony do zwrotu leasingowanego dotychczas środka trwałego. W leasingu finansowym natomiast przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty całej wartości środka trwałego w trakcie jego umowy i nie istnieje tutaj wykup. Jeśli spełni warunki umowy to po jej zakończeniu, bez dodatkowych opłat, zostanie jedynym, pełnoprawnym właścicielem środka trwałego.

Co warto wiedzieć – leasing

Podstawowe informacje

Z pewnością już niemal każdy przedsiębiorca i nie tylko słyszał co nieco o leasingu. W ostatnim dziesięcioleciu niezmiennie zyskuje coraz większą popularność i stale powiększa swój portfel leasingowy, który i tak jest już ogromny. Niegdyś leasing utożsamiano z finansowaniem samochodów osobowych. Jednak obecnie leasingować można chociażby pociągi, samochody ciężarowe, nieruchomości, wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia. Dlatego też jeśli jakiś środek trwały jest niezbędny do przedsiębiorstwa i szukamy sposobu na jego sfinansowanie, to z pewnością leasing będzie dobrą odpowiedzią. Przejdźmy więc do tego, czym jest umowa leasingowa. Podpisują ją dwie strony, a więc firma leasingowa (leasingodawca, finansujący) oraz klient-przedsiębiorca (leasingobiorca, korzystający). Umowa zawsze jest na określoną ilość czasu, zawarte są w niej wszelkie opłaty oraz dołącza się OWUL, czyli Ogólne Warunki Umowy Leasingu. W umowie znajduje się także zbywca, czyli osoba lub firma, od której leasingodawca kupił wybrany przedmiot do leasingowania.

Formy leasingu

Leasing można wziąć w dwóch formach – operacyjnej i finansowej. Pierwsza stanowi około dwie trzecie wszystkich umów leasingowych, głównie dzięki dobrym warunkom https://www.millennium-leasing.pl/leasingowania oraz bardzo dużej promocji we wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych i źródłach masowego przekazu. Wybierając leasing operacyjny trzeba spłacić minimum czterdzieści procent wartości leasingowanego przedmiotu, jednak zwykle jest to około 70-80 procent. W leasingu tym występuje kwota wykupu, którą trzeba zapłacić jeśli chce się dalej użytkować auto po zakończeniu umowy leasingowej. Do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się opłatę inicjalną wraz z ratami leasingowymi. Zarówno w jednym jak i drugim leasingu można odliczyć VAT. Nawet do stu procent jeśli auto jest w pełni służbowe i można to udowodnić w razie kontroli. Jeśli jest także używane do celów prywatnych to odliczeniu podlega do pięćdziesięciu procent wartości auta. W leasingu finansowym trzeba spłacić całe auto. W tym przypadku jednak to klient dokonuje amortyzacji auta, a odpisy wpisuje w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wraz z odsetkowymi opłatami. VAT płaci się w całości od razu, a nie od każdej raty jak w leasingu operacyjnym.