Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego dla maszyn przemysłowych

Leasing, będący jedną z najbardziej elastycznych i popularnych metod finansowania w sektorze przemysłowym, oferuje przedsiębiorstwom szereg korzyści, w tym dostęp do najnowocześniejszych maszyn i urządzeń bez konieczności ponoszenia znacznego wydatku kapitałowego. W szczególności leasing operacyjny i finansowy stanowią dwie główne formy leasingu, które różnią się pod względem struktury, korzyści finansowych oraz skutków podatkowych.

Celem niniejszego artykułu jest dogłębne zbadanie i porównanie leasingu operacyjnego i finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn przemysłowych. Poprzez analizę charakterystyk każdej formy leasingu, ich zalet, ograniczeń oraz wpływu na bilans i płynność finansową przedsiębiorstw, artykuł ten dąży do zapewnienia kompleksowego przewodnika dla firm rozważających leasing jako opcję finansowania ich wyposażenia przemysłowego.

Leasing, jako narzędzie finansowania, nie tylko umożliwia firmom uniknięcie znacznych wydatków początkowych, ale także oferuje elastyczność w zarządzaniu zasobami i potencjalne korzyści podatkowe. W kontekście dynamicznie zmieniającego się świata przemysłu, gdzie technologia szybko się rozwija, leasing maszyn przemysłowych staje się coraz bardziej istotnym elementem strategii finansowej wielu przedsiębiorstw.

Podstawowe definicje i różnice

Definicja leasingu operacyjnego i finansowego

Leasing operacyjny i finansowy to dwie główne formy leasingu urządzeń i maszyn, różniące się podstawowymi aspektami zarówno prawno-finansowymi, jak i operacyjnymi.

Leasing operacyjny to rodzaj umowy, w ramach której przedsiębiorstwo wynajmuje maszyny przemysłowe na określony czas, zazwyczaj krótszy niż ich przewidywana żywotność. W przypadku leasingu operacyjnego, lessor (wynajmujący) pozostaje właścicielem maszyny, a koszty utrzymania i ubezpieczenia zazwyczaj pokrywa on sam. Po zakończeniu umowy leasingowej, maszyna jest zwracana lessorowi, z opcją jej wykupu, przedłużenia umowy, lub wymiany na nowszy model.

Leasing finansowy, znany także jako leasing kapitałowy, jest formą długoterminowego wynajmu, gdzie przedsiębiorstwo de facto „nabywa” maszynę poprzez leasing. W tym przypadku okres leasingu jest zbliżony do pełnej żywotności urządzenia, a leasingobiorca (najemca) jest odpowiedzialny za utrzymanie i ubezpieczenie maszyny. Na koniec okresu leasingu, leasingobiorca zwykle ma możliwość wykupu maszyny za symboliczną kwotę.

Kluczowe różnice między tymi dwoma formami leasingu

 1. Własność i żywotność: W leasingu operacyjnym, lessor pozostaje właścicielem maszyny i zwykle pokrywa jej utrzymanie. W leasingu finansowym, leasingobiorca staje się de facto właścicielem maszyny i odpowiada za jej utrzymanie.
 2. Okres umowy: Leasing operacyjny często dotyczy krótszych okresów, adaptując się do potrzeb przedsiębiorstw wymagających elastyczności. Leasing finansowy jest zobowiązaniem długoterminowym, zwykle na cały okres użytkowania maszyny.
 3. Koszty i płatności: W leasingu operacyjnym miesięczne raty są zazwyczaj niższe, ponieważ nie pokrywają pełnej wartości maszyny. W leasingu finansowym raty są wyższe, ponieważ przedsiębiorstwo „spłaca” całą wartość maszyny.
 4. Zapisy księgowe i podatki: Leasing operacyjny zazwyczaj nie jest zaliczany do aktywów przedsiębiorstwa, a płatności są traktowane jako koszty operacyjne. W leasingu finansowym maszyna jest zapisywana jako aktywo, a płatności leasingowe są uznawane za zobowiązania.

Rozumienie tych różnic jest kluczowe dla przedsiębiorstw, które muszą dokonać wyboru między elastycznością a potencjalnymi korzyściami z posiadania maszyn na dłuższy okres. Wybór odpowiedniego rodzaju leasingu zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki działalności przedsiębiorstwa, jego potrzeb finansowych i strategii zarządzania aktywami.

Leasing operacyjny

Charakterystyka leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny jest preferowaną formą leasingu dla przedsiębiorstw, które potrzebują maszyn przemysłowych na krótszy okres lub chcą zachować elastyczność w zakresie modernizacji swojego parku maszynowego. W tej formule leasingu, przedsiębiorstwo wynajmuje wyposażenie na okres zazwyczaj krótszy niż jego żywotność, a po zakończeniu umowy ma możliwość zwrotu urządzenia, wykupu za uzgodnioną cenę lub wymiany na nowsze modele.

Główną cechą leasingu operacyjnego jest to, że maszyny nie są zaliczane do aktywów przedsiębiorstwa, co oznacza, że nie obciążają one bilansu przedsiębiorstwa. Również zobowiązania z tytułu leasingu nie pojawiają się w bilansie jako dług. Zamiast tego, płatności leasingowe są uznawane za wydatki operacyjne i są odliczane od przychodów, co może przynosić korzyści podatkowe.

Korzyści i ograniczenia dla przedsiębiorstw wykorzystujących maszyny przemysłowe

Korzyści:

 • Elastyczność: Leasing operacyjny umożliwia łatwą wymianę na nowsze modele maszyn, co jest istotne w branżach o szybkim postępie technologicznym.
 • Niższe koszty początkowe: Przedsiębiorstwa mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu bez konieczności ponoszenia dużych wydatków kapitałowych.
 • Korzyści podatkowe: Płatności są traktowane jako koszty operacyjne, co może obniżać podstawę opodatkowania.

Ograniczenia:

 • Brak własności: Przedsiębiorstwo nigdy nie staje się właścicielem maszyny, co może być niekorzystne dla firm pragnących budować wartość swoich aktywów.
 • Możliwe wyższe koszty długoterminowe: W przypadku długotrwałego wynajmu, całkowity koszt leasingu może przekroczyć wartość maszyny.

Przykłady zastosowania w przemyśle

Leasing operacyjny jest często wykorzystywany w branżach, gdzie technologia szybko się zmienia, takich jak produkcja elektroniki, przemysł motoryzacyjny czy produkcja maszyn specjalistycznych. Na przykład, firma produkująca komponenty elektroniczne może korzystać z leasingu operacyjnego, aby regularnie aktualizować swoje linie montażowe bez konieczności ponoszenia dużych inwestycji kapitałowych. Podobnie, producenci samochodów mogą wykorzystywać leasing operacyjny do modernizacji sprzętu testowego i diagnostycznego, co pozwala im na szybką adaptację do zmieniających się standardów i technologii w branży.

Podsumowując, leasing operacyjny jest atrakcyjną opcją dla firm poszukujących elastyczności i minimalizacji wydatków kapitałowych, szczególnie w sektorach o szybkiej ewolucji technologicznej.

Leasing finansowy

Charakterystyka leasingu finansowego

Leasing finansowy, znany także jako leasing kapitałowy, jest formą długoterminowego finansowania, w której przedsiębiorstwo praktycznie nabywa maszynę lub sprzęt poprzez leasing. Charakterystyczną cechą tego rodzaju leasingu jest to, że na koniec okresu leasingowego przedsiębiorstwo ma możliwość wykupu maszyny za umówioną, zwykle symboliczną kwotę. Okres leasingu często pokrywa się z okresem użytkowania maszyny, co sprawia, że leasing finansowy jest bardziej zbliżony do zakupu na raty niż do tradycyjnego wynajmu.

W przypadku leasingu finansowego, maszyna jest zazwyczaj wpisywana do bilansu leasingobiorcy jako aktywo, a zobowiązania z tytułu leasingu jako pasywa. Płatności leasingowe są podzielone na część kapitałową i odsetkową, gdzie część kapitałowa zmniejsza wartość zobowiązania, a odsetki są uznawane za koszt operacyjny.

Korzyści i ograniczenia dla firm inwestujących w maszyny przemysłowe

Korzyści:

 • Budowanie wartości aktywów: Leasing finansowy pozwala firmom na budowanie wartości swoich aktywów, co może być korzystne z punktu widzenia bilansu i wartości firmy.
 • Możliwość wykupu: Na koniec okresu leasingu firma ma możliwość wykupu maszyny, co może być korzystne, gdy sprzęt pozostaje wartościowy i użyteczny.
 • Stabilność finansowa: Długoterminowy charakter umowy leasingowej zapewnia stabilność finansową i ułatwia planowanie budżetowe.

Ograniczenia:

 • Długoterminowe zobowiązanie: Leasing finansowy wiąże się z długoterminowym zobowiązaniem finansowym, co może być ograniczeniem dla niektórych przedsiębiorstw.
 • Wyższe koszty długoterminowe: Chociaż miesięczne raty mogą być niższe niż w przypadku leasingu operacyjnego, całkowity koszt leasingu, w tym odsetki, może być wyższy.

Przykłady zastosowania w różnych branżach przemysłowych

Leasing finansowy jest często wykorzystywany w branżach, gdzie maszyny i sprzęt mają długą żywotność i nie starzeją się szybko, jak w przemyśle ciężkim, budowlanym, czy w produkcji maszyn rolniczych. Na przykład, w przemyśle budowlanym, gdzie maszyny takie jak koparki czy dźwigi są używane przez wiele lat, leasing finansowy pozwala na ich „zakup” bez konieczności natychmiastowego wydatku dużych sum pieniędzy. W przemyśle rolniczym, gdzie maszyny takie jak kombajny czy traktory są kluczowe, ale wymagają dużych inwestycji, leasing finansowy umożliwia rolnikom pozyskanie niezbędnego sprzętu bez obciążania ich natychmiastowego przepływu środków pieniężnych.

Podsumowując, leasing finansowy jest atrakcyjną opcją dla przedsiębiorstw, które planują długoterminowe wykorzystanie maszyn przemysłowych i chcą zbudować wartość swoich aktywów, mimo wyższego całkowitego kosztu długoterminowego.

Czym kierować się przy wyborze księgowości

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Każdy właściciel firmy chce tylko i wyłącznie tego, co jest najlepsze dla jego przedsiębiorstwa i co w perspektywie czasu pozwoli mu na największe korzyści. Z pewnością jedną z decyzji, która może mieć olbrzymi wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa jest to, czy zdecyduje się on na zewnętrzną księgowość Mokotów, samodzielne rozliczanie firmy czy też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za to do swojej firmy. Oczywiście to ostatnie jest bardzo rzadko spotykane z uwagi na naprawdę duże koszty – takiego pracownika trzeba zatrudnić na etat. W większości przypadków jednak nowo powstałe firmy nie generują dużej ilości faktur i nie prowadzą pełnej księgowości, a więc jest to po prostu nie opłacalne. Samodzielne rozliczenie księgowości bez odpowiedniej znajomości przepisów, zasad rachunkowości i śledzenia nowości w świecie księgowości – np. nowych interpelacji – jest bardzo ryzykowne. Urzędy czekają na błędy w rozliczeniach, a jeśli się je popełni i nie wprowadzi korekty w określonym czasie to kary finansowe będą dotkliwe dla przedsiębiorcy. Jak dotkliwe? To zależy od tego, jak duża będzie ta pomyłka. Oprócz tego trzeba wziąć pod uwagę czas, jaki trzeba będzie poświęcić na wypełnianie wszelkich dokumentów i ich rozliczanie. Czas, który można by było przeznaczyć na zarządzanie i rozszerzanie swojego przedsiębiorstwa.

Zewnętrzna księgowość

Wybierając zewnętrzną księgowość Mokotów nie musisz poświęcaj dużej ilości czasu na dokumenty, wystarczy wysyłać do księgowych faktury,
a resztą zajmą się już oni. Co więcej, każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie OC. Wszystko po to, że gdyby z ich winy nastąpiły jakieś błędy to z tego właśnie ubezpieczenia będzie pokrywana kara. Co więcej, to księgowość Mokotów reprezentuje klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em. Wbrew pozorom jest to naprawdę duża oszczędność czasu. Dlaczego? Bo zwykle takie wezwania nie kończą się na jednej, krótkiej wizycie. W ten sposób przedsiębiorcę omija cały ten problematyczny urzędowy harmider. Jak widać, księgowość Mokotów jest dobrym rozwiązaniem, bezpiecznym oraz takim, które da przedsiębiorcy dużo więcej czasu na zarządzanie swoją firmą.

Ceramiczna ochrona lakieru – rodzaje i cena

Czym jest ceramiczna ochrona lakieru

Należy zacząć od tego, czym w ogóle określa się ceramikę samochodową. Jest to powłoka, którą nakłada się na odpowiednio przygotowany lakier samochodowy. Co rozumiemy pod pojęciem „odpowiednio przygotowany”? Chodzi tutaj przede wszystkim o odpowiednie odtłuszczenie lakieru oraz przeprowadzenie korekty lakieru tj. polerki lub poprawek lakierniczych. Zakres prac będzie tutaj zależał od tego, w jakim stanie będzie samochód, na który ma zostać nałożona powłoka ceramiczna. Zabezpieczenie ceramiczne lakieru ma wiele różnych opcji, które będą różniły się od siebie cenami. Najbardziej podstawowy wariant pozwala na zabezpieczenie auta na okres około roku. Jednak zdecydowanie lepszy pozwala już na ponad pięć lat ochrony lakieru samochodowego. Brzmi to jak fantastyczna inwestycja w samochód. Przy obecnym trendzie auta tylko drożeją, a posiadając interesujący model samochodu w świetnym stanie, stawiamy się na przodzie najbardziej pożądanych aut z rynku wtórnego.

Czy to jest skuteczne

Przede wszystkim należy rozgraniczyć skuteczność z naszymi oczekiwaniami. Jeśli ktoś oczekuje, że przetrze auto w stłuczce lub o słupek i nic nie będzie widać to nie – nie istnieje taka ochrona, która by przed takimi rzeczami zabezpieczała. Jeśli jednak ktoś chce zabezpieczyć auto przed odpryskami po uderzenia kamyczków na autostradzie, szkodliwym wpływem słońca, kwasów, soli – to tak. Wtedy z pewnością wyjdzie bardzo zadowolony z salonu. Co jeszcze będzie przemawiało na korzyść ceramiki samochodowej? Przede wszystkim to, jak fantastycznie wydobywa ona głębię koloru lakieru oraz jego połysk. Auto praktycznie nie będzie się nam brudziło, a wszelkie wizyty na myjniach samochodowych to będą wydatki rzędu 5 zł. Jedynie na spłukanie drobnych zanieczyszczeń. Wszystko to dzięki efektowi hydrofobowemu takich powłok. To również bardzo ważne – nie musisz obawiać się przypadkowego zmycia powłoki z auta w przypadku wizyty na myjni samochodowej. Jest ona tak mocno przytwierdzona, że jej wcześniejsze zdjęcie jest możliwe jedynie za pomocą polerki samochodowej. Powłoka ta zapewnia odporność powyżej 9H. To doskonała ochrona lakieru, w którą warto zainwestować.

Inwestycja kredytowa w fotowoltaikę

Fotowoltaika to niewielka inwestycja

Mówi, że się instalacje fotowoltaiczne są dla ludzi co mają dużo pieniędzy, ale to nieprawda. Każdy może bezpiecznie podjąć się zmiany dostawcy energii na tą idącą prosto ze Słońca. To przecież niewyczerpalne źródło energii, które dzielnie zastępuje węgiel i inne sposoby dostarczenia energii do naszych gospodarstw domowych. Z pomocą przychodzą tutaj banki, które oferują kredyty na bardzo niskim oprocentowaniu, bo tylko 4 procent. Jest to znacznie niższy kredyt od gotówkowego, a także niewiele wyższy od hipotecznego, co sprawia, że wzięcie instalacji fotowoltaicznej w kredyt jest opłacalne – Więcej dowiesz się tutaj – https://tech-fotowoltaika.pl/fotowoltaika-warszawa/.

Kredyt na fotowoltaikę

Banki starają się aby ratę naszego kredytu zmieścić w takiej samej kwocie jakiej płacimy za prąd, co pozwala nam nie odczuć różnicy, a dopiero po kilku latach gdy instalacja będzie spłacona. Taka sytuacja jest korzysta dla twoje portfela, bo nawet jeśli dysponujesz gotówką to nie musisz się jej pozbywać i tym samym zastępujesz opłatę za prąd na ratą kredytu. Trzeba przyznać, że jest to sytuacja bardzo opłacalna. Czy warto brać kredyt w każdym przypadku, nie warto. Kredyt na instalację fotowoltaiczną warto wziąć tylko w przypadku, gdy bank oferuje pożyczki na inwestycje w OZE, bo tylko one są nisko oprocentowane i dają gwarancję niskiej raty. Kredyt gotówkowy jest często wysoko oprocentowany i sprawie, że podnosi koszty instalacji, przez co nasz inwestycja znacznie dłużej się spłaca, co może wywołać niezadowolenie i poczucie długiego zadłużenia. W takich sytuacjach warto jednak w miarę możliwości skorzystać z zakupu gotówkowego. Na szczęście na chwilę obecną nie ma powodu do zmartwień, bo bardzo dużo instytucji bankowych w swojej ofercie ma kredyty przeznaczone specjalnie dla inwestycji w OZE. W takich przypadkach warto czasem skorzystać z pomocy doradcy kredytowego, który będzie w stanie sprawdzić dla nas kilka banków i wybrać ten, który daje najlepsze możliwości, a także pomoże w całej papirologii związanej z wzięciem kredytu na instalacje fotowoltaicznej. Tak więc, nie przejmuj się, tylko szukaj firmy, która pomoże wykonać Ci instalacje fotowoltaiczna.

Dom spokojnej starości – jaki powinien być?

Dom spokojnej starości, tak ładnie brzmi, a jednak często bardzo źle się kojarzy i jest powodem zatrwożenia na twarzy seniorów, którzy zdają sobie sprawę, że będą zmuszeni skorzystać z usług takiego miejsca. Niestety często wyobrażenia znacznie odbiegają od rzeczywistości, zarówno w jedną, jak i drugą stronę. Najczarniejsze scenariusze okazują się znacznie bledsze, albo niemal bajeczna wizja pokazuje, że jednak nie jest zbyt kolorowo.

Jakiemu domowi spokojnej starości zdecydowałbyś się powierzyć opiekę nad bliską Ci osobą?

Stając przed taką decyzją, chyba każdy chciałby być przekonany o jej całkowitej słuszności. Mając na uwadze dobro ukochanego seniora, któremu nie jesteś w stanie poświęcić odpowiedniej uwagi, ilości czasu i zapewnić potrzebnej mu opieki, należy znaleźć dom spokojnej starości najodpowiedniejszy pod względem potrzeb i możliwości przyszłego pensjonariusza. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo i dobre samopoczucie osoby starszej, dlatego jeśli to możliwe, dobrze jest porozmawiać jakie są jej oczekiwania.

 Dom spokojnej starości powinien:

 • być przyjazny dla osób starszych, często chorych i niedołężnych;
 • mieć wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w pracy z osobami starszymi, wykazującą dużą cierpliwość wobec podopiecznych;
 • zapewnić bezpieczeństwo, opiekę medyczną, pomoc psychologiczną na najwyższym poziomie;
 • rozumieć potrzeby osób starszych i ich rodzin;
 • organizować codzienne życie w sposób ciekawy i różnorodny;
 • sprawić, żeby pensjonariusze czuli się potrzebni i ważni;
 • podchodzić indywidualnie do każdej osoby, biorąc pod uwagę jej potrzeby, możliwości, doświadczenie życiowe czy sytuację rodzinną;
 • na miarę możliwości aktywizować swoich podopiecznych, zachęcać aby włączali się w życie społeczne w obrębie domu spokojnej starości;
 • umożliwić realizację pasji, zainteresowań;
 • zapewnić pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe i rehabilitację.

Czy dom spokojnej starości to odpowiednie miejsce dla bliskiej osoby?

Sam/a musisz sobie odpowiedzieć na to trudne pytanie. Odpowiedź będzie uzależniona od sytuacji i możliwości rozwiązania sprawy opieki nad osobą starszą. Jeśli bliska osoba jest na tyle sprawna i aktywna, że potrzebuje kontaktów z innymi osobami, chce cos robić i czuć się potrzebna, warto dać jej taką możliwość. Znalezienie miejsca, gdzie może się realizować będzie pomocą dla osoby sprawującej opiekę nad taką osobą i wzbogaceniem jesieni życia zainteresowanej osoby. Oferta pomocy w opiece nad osobami starszymi, jest bardzo bogata i z pewnością każdy znajdzie tę, która mu najbardziej odpowiada. Do wyboru mamy zarówno domy spokojnej starości oferujące opiekę całodobowo, jak i te pobytu dziennego, organizujące ciekawe i różnorodne zajęcia w ciągu dnia. Warto dobrze poszukać i cieszyć się spokojem i zadowoleniem bliskiej osoby oraz poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

 

 

Ochronna ceramika na pojazd

Spraw, by auto było wyjątkowe

Mianem wyjątkowych aut bardzo często określa się samochody najdroższe, te które są niedostępne dla przeciętnego Kowalskiego. Są one poniekąd wyjątkowe, jednak czy nie każde auto takie jest? Każdy właściciel samochodu uważa swój pojazd za wyjątkowy i chce, aby inni też tak uważali. Chce mieć atrakcyjne auto. Dlatego trzeba o taki samochód odpowiednio zadbać. Kluczową kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie samochodu przed wszelkimi trudami, które może napotkać. A w Polsce ich nie brakuje, dziury, kamyki odpryskujące na drogach, inni kierowcy, szkody parkingowe oraz często zmieniające się niekorzystne warunki atmosferyczne sprawiają, że zadbanie o lakier i ogólnie o auto nie jest łatwe. Dlatego świetnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie ceramiczne. Ta specjalistyczna ochrona lakieru samochodowego utrzymuje się na aucie przez naprawdę długi czas i jest o wiele bardziej odporna od tradycyjnego woskowania. Co więcej, jest to najbardziej odporna ochrona lakieru samochodowego dostępna na rynku. Cena nie jest najniższa, lecz jeśli przeliczymy wszystkie korzyści wynikające z tego rozwiązania wcale nie wydaje się duża. Nakładając powłokę ceramiczną zaoszczędzimy na częstym myciu, woskowaniu oraz prawdopodobnych wizytach u lakiernika.

Na czym to polega

Musimy zacząć od tego, że największymi zaletami powłoki ceramicznej są trwałość na zużycie, jej twardość oraz gładkość. Nałożenie powłoki ceramicznej na lakier powoduje pojawienie się na nim przezroczystej i niewidocznej warstwy, która ma około 2-3 mikrony grubości. Zapewnia ona wspaniałą izolację między powłoką lakierniczą a wszelkimi niekorzystnymi działaniami zewnętrznymi jak np. promieniowanie UV, sól drogowa, warunki atmosferyczne oraz wszelkie drobne usterki takie jak zadrapania czy odpryski na lakierze. Nałożenie takiej powłoki bez wątpienie najlepiej zlecić specjalistom od auto detailingu. Wiadomo, są dostępne filmiki instruktażowe jak to wykonać, stąd pewnie zadajesz sobie pytanie „po co?”. Po pierwsze, posiadają oni niezbędne doświadczenie liczone w setkach przepracowanych godzin nad najróżniejszymi samochodami w najróżniejszym stanie. Po drugie, wykorzystują tylko najwyższej jakości i sprawdzone przez siebie preparaty. Po trzecie, posiadają pomieszczenia, które są w pełni dostosowane do wykonywanych prac. Nakładanie ochrony ceramicznej nie jest wcale łatwe. Musi się ono odbywać na doskonale oczyszczonym i odtłuczonym lakierze. Już do samej tej czynności potrzebujemy miejsca zamkniętego oraz niezbędnych narzędzi i preparatów.

Czego się spodziewać

Po nałożeniu ceramiki na lakier możemy spodziewać się wielu rzeczy. Po pierwsze – doskonałej powierzchni ochronnej na samochodzie. Zabezpieczeniu przed promieniami UV, które mają tendencję do powodowania, że lakier traci głębię i kolor. Po drugie, ochrony przed mikrorysami, które powstają od drobnych kamyczków na drodze lub szkód parkingowych. Po trzecie, samochód będzie miał tzw. Efekt lustra. Po nałożeniu powłoki auto będzie pięknie odbijało światło, co daje niesamowity efekt i robi olbrzymie wrażenie na każdym samochodzie, nieważne czy to nowe auto z salonu czy kilkuletnie.

Kredyt mieszkaniowy w Warszawie

Pierwsze mieszkanie

Bez wątpienia zakup pierwszego polskiego mieszkania jest niesamowitym przeżyciem dla wszystkiej osoby, w jakimkolwiek wieku. Jest toż ogromny wydatek, który dla większości osób jest zbyt duży na opłacenie w sumy. Dlatego też tak ciekawym rozwiązaniem jest kredyt hipoteczny warszawa. Z kredytów korzysta mnóstwo osób i stanowi wtedy niezwykle łatwy metoda na pozyskanie tworzenia w najnowszych celach, czy toż kup mieszkania, domu. Kredyt na mieszkanie warszawa oczywiście można dodatkowo nowe spraw jak np. samochody osobowe. W każdym przypadku pierwszym co warto zbudować jest bez wątpienia zgłoszenie się do normalnego doradcy finansowego. Dlaczego? Bo to z pewnością bardzo ułatwi cały proces zaciągania kredytu, oraz ponadto sprawi, że będzie on o wiele mniej trudny i stresujący.

Co dzieje się dalej

Już pierwszy kontakt z doradcą kredytową pozwala stwierdzić, lub w komplecie jest perspektywa na dług hipoteczny. Dlaczego? Bo że się okazać, że dana jednostka nie ma zdolności kredytowej oraz to że żaden bank nie da finansowania. Następnym krokiem będzie określenie wszystkich wykonaj z doradcą kredytowym. Później dodaje się pełną dokumentację finansową, zajmuje się wszystkie niezbędne dokumenty bankowe oraz dokumentację nieruchomości. Warto tutaj zauważyć, że doradca kredytowy wypełni z użytkownikiem nie jeden tylko trzy zgłoszenia kredytowe do banków, które oferują najatrakcyjniejsze warunki kredytowania. Dlaczego właśnie się dzieje? Ponieważ pozwala to większą możliwość na pozyskanie kredytu, a w przypadku wielu dobrych opinii kredytowych doradca finansowy może coś negocjować warunki kredytu oraz zapewnić odpowiedniejsze warunki finansowania. Po złożeniu wszystkich dokumentów bank wystawi przedwstępną decyzję kredytową. Już na jej zasadzie można podpisać umowę deweloperską oraz na określone zarezerwować daną nieruchomość. Kolejnym krokiem będzie parametryzacja warunków kredytowych oraz ostateczna decyzja kredytowa wydawana przez bank. Jeśli wszystko stanowi w składu to wypełniana jest spokojna zgoda na dług hipoteczny warszawa oraz dopełnia się wszystkich formalności. Na jednym końcu bank uruchamia kredyt, co następuje po dostarczeniu podpisanego aktu notarialnego oraz pozostałych niezbędnych dokumentów. Jak widać, warto czerpać z specjalistów kredytowych.

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o leasingu

Dobry i szybki leasing

Bardzo wielu przedsiębiorców nieustannie zastanawia się nad kwestią finansowania zewnętrznego. Mają kilka możliwości, niektóre będą łatwiejsze do wypełnienia, inne nieco trudniejsze. Obecnie jednym z najbardziej popularnych sposobów na finansowanie inwestycji jest leasing samochodów poznań. Ta forma finansowania charakteryzuje się bardzo niskimi wymaganiami, które musi spełnić przedsiębiorca chcący właśnie w taki sposób pozyskać jakieś środki trwałe do swojej firmy. Co więcej, dokumentów i pozostałych formalności także jest niewiele, więc stosunkowo szybko można przejść do kwestii podpisywania umowy leasingowej i w rezultacie do otrzymania niezbędnego przedmiotu leasingowego. Co zatem można finansować? Niemalże wszystkie środki trwałe. Nawet, jeśli coś nie widnieje w głównej ofercie leasingodawcy to z pewnością po skontaktowaniu się z przedstawicielem leasingowym zostanie sporządzona stosowna oferta pozwalająca podpisać umowę na taki właśnie sprzęt. Każdy przedsiębiorca stoi również przed wyborem formy leasingu – finansowej lub operacyjnej. Niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem będzie porównanie tych dwóch form do swojej działalności gospodarczej i na takiej podstawie wybranie tej najbardziej odpowiedniej.

Co jeszcze warto wiedzieć

Firmy leasingowe bardzo rywalizują o klienta, dzięki czemu my, jako przedsiębiorcy, możemy liczyć na o wiele bardziej atrakcyjne oferty i pakiety udogodnień albo zawarte w ofercie albo dostępne w bardzo korzystnych cenach. Rywalizacja odbywa się na wszystkich płaszczyznach, dlatego też firmy leasingowe inwestują w nowe technologie jak np. systemy informatyczne pozwalające wygenerować decyzję wstępną leasingową wraz z różnymi wariantami finansowania już w kilka minut od otrzymania zapytania ofertowego. To bez wątpienia bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które szybko chcą poznać możliwe warianty finansowania jakiejś rzeczy. W leasingu możemy liczyć także na atrakcyjne pakiety ubezpieczeń, dzięki którym będzie ono tańsze. Warto zaznaczyć, że bardzo wiele firm leasingowych ma także oferty na serwisowanie samochodów lub inne atrakcyjne zniżki, o które zawsze warto zapytać przed zawarciem umowy leasingowej, a które mogą sprawić, że dana oferta będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla wybranego przedsiębiorcy.

Jak właściciele aut powinni o nie dbać

Ładny, zadbany samochód

Wszyscy właściciele pojazdów chcą, by ich auta zawsze wyglądały doskonale. Taki pojazd niezmiennie skupia na siebie uwagę. Dodatkowo, nie będzie zbyt problematyczne uzyskanie pożądanego wyglądu. Potrzebne będzie trochę wolnego czasu a także niewielka inwestycja w środki do aut. Gdy natomiast auto jest w realnie kiepskim stanie, to najbardziej optymalnym wyjściem jest przekazanie go do serwisu detailingowego, w którym profesjonaliści zajmą się uzyskaniem dawnego blasku samochodu za pomocą szeregu robót detailingowych, w skład których wchodzi renowacja powłoki samochodu przez polerowanie i mnóstwo pozostałych. Skupmy się natomiast na własnoręcznym detailingu, który w mniejszym bądź większym poziomie mamy możliwość wykonać samodzielnie (Scholl Concepts). Wszyscy kierowcy samochodów mogą w łatwy sposób zabezpieczyć powłokę lakierniczą aplikując na to wosk. Bez dwóch zdań nie można tego dokonać tak raz dwa. Niezbędne jest uprzednie bardzo dokładne umycie samochodu. Da się to zrobić na kilka wyść. Najpopularniejszą a także łatwą techniką będzie tak zwana technika dwóch wiader, o jakiej bardziej szczegółowo za moment.

W jaki sposób wykonywać prace detailingowe

Rozpocznijmy od produktów. Do mycia na dwa pojemniki niezbędne są 2 wiaderka, separatory, jakie mają za zadanie oddzielać jak i umieścić zanieczyszczenia na spodzie, płyn do mycia pojazdu o neutralnym pH a także odpowiednią rękawicę do umycia auta (ewentualnie ściereczki z mikrofibry). Do jednego pojemnika wlewa się czystą wodę, w następnym wodę z szamponem. W czystej wodzie myjemy rękawicę lub ręcznik z mikrofibry. Po tak szczegółowym oczyszczeniu pojazdu da się przejść do jego osuszania. Jeśli samochód będzie suche należy przejść do nawoskowania pojazdu. Perfekcyjnym rozwiązaniem jest robienie tego w okrytej przestrzeni jak na przykład w garażu, dzięki temu ogranicza się zagrożenie dostania się pod pad albo ręcznik brudów potrafiących sprawić nowe uszkodzenia lakieru. Aplikowanie wosku nie jest problematyczne, natomiast także tutaj potrzebne będą nie duże zakupy. Na start wosk, produkuje się różne rodzaje dlatego wszyscy mają konieczność indywidualnie go przeanalizować. Wosk aplikuje się na gąbkę, pad oraz ścierkę a później rozprowadza po lakierze. Później należy zostawić go na kilka minut a na końcu dokonać polerowania przy wykorzystaniu ręcznika z mikrofibry.

Biznes leasingowy – informacje

Prawidłowy wybór leasingu

Będzie to porozumienie sporządzane pisemnie na mocy której firma finansowa decyduje się na kupienie klientowi prowadzącemu przedsiębiorstwo a także oddanie do używania wybranego środka trwałego. Oczywiście, nie robi tego z prawego serca. Na warunkach porozumienia przedsiębiorca, określany też leasingobiorcą będzie winny do honorowania pełnych postanowień umowy na leasing jak i OWUL-u, a więc Ogólnych Warunków Umowy Leasingu. Naturalnie, w zastępstwie za możliwość korzystania w działalności z finansowego sprzętu, właściciel firmy opłaca cykliczne raty leasingowe. Zakładając, że wybierze najbardziej słynne rozwiązanie finansowe, a zatem leasing operacyjny, to również część kapitałową opłaty, jak również odsetkową ma okazję umieścić w koszta posiadania firmy. Tak też sytuacja ma się z wpłatą początkową, uiszczaną po autoryzacji porozumienia może ona osiągać od 0-30 procent wartości przedmiotu). Warto wspomnieć, że w takim rozwiązaniu finansowym podatek VAT uiszczany bywa od pojedynczej raty finansowej, co sprawia, że nie będzie on ciężarem dla właściciela firmy. Warto dodać, w różnych przypadkach zmienny % VAT-u jest możliwość sobie odliczyć, co także jest na korzyść dla firmy.

Firmy leasingowe i ich walka o przedsiębiorcę

Nietrudno zauważyć, nawet nie zgłębiając tematu, a oglądając chociażby spoty w telewizji, jakoby najróżniejsze firmy finansowe przyciągają przedsiębiorców coraz to bardziej atrakcyjnymi warunkami jak dla przykładu leasing od 102-óch procent, co prezentuje się rewelacyjnie dla poszukującego finansowania leasingobiorcy. Naturalnie, nie wszyscy klienci mogą liczyć na reklamowane warunki – warto dodać, iż duża wiele z nich takiej umowy nie dostanie. Wpływa na to parę spraw, jak np. fakt, iż przedsiębiorstwo zostało dopiero rozpoczęta. Jednak i tak sprawdzając leasing a także kredytowanie dla nowych działalności, operacyjny prezentuje się o wiele fajniej. To rewolucyjne, że także świeża działalność może uzyskać leasingowanie, gdzie na kredytowanie nie może liczyć. Należy także napomknąć o finansowaniu niskiej i wysokiej raty. Małej raty jest dla właścicieli firm, którzy nie planują wykupić leasingowanego przedmiotu i planują normalnie po 3. latach oddać go przedsiębiorstwu leasingowemu i zawrzeć następną umowę leasingu, a dużej raty dla właścicieli firm, którzy chcą spłacić maksymalnie dużo i następnie wykupić przedmiot.