Amortyzacja przez klienta i firmę leasingową

Amortyzacja przez firmę leasingową

Jeśli decydujemy się na to, że firma leasingowa będzie dokonywała amortyzacji leasingowanego przez nas, jako klientów, przedmiotu to wybieramy leasing operacyjny. Oczywiście, jeśli to firma leasingowa amortyzuje dany przedmiot to na czas umowy pozostaje on w wykazie majątkowym tejże firmy, a klient leasingowy jedynie do użytkuje tymczasowo. Musi się więc liczyć z szeregiem ograniczeń i zakazów. Do najpopularniejszych z nich zalicza się brak możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w danym środku trwałym (np. zmiana radia w samochodzie, jeśli to auto jest leasingowane). Nawet jeśli wybierzemy leasing finansowy to i tak będziemy musieli się do tych zakazów stosować. Jeśli klient nie będzie użytkował danego auta zgodnie z jego przeznaczeniem to środek trwały zostanie mu odebrany. I tu bardzo ważna uwaga, mimo tego, że nie będzie miał już leasingowanego przedmiotu to i tak będzie musiał dalej płacić raty leasingowe.

Samodzielna amortyzacja

Jeśli chcemy samodzielnie dokonywać odpisów amortyzacyjnych to powinniśmy wybrać leasing finansowy. W tym przypadku środek trwały jest wpisany do majątku firmy klienta. Oczywiście, skoro samodzielnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych to ma prawo do wpisania ich w koszty uzyskania przychodu. To korzystne rozwiązanie. Oczywiście umowa nakłada na klienta obowiązek zamortyzowania jakiegoś procenta całkowitej wartości pojazdu każdego roku. Daje jednak pewną swobodę, gdyż jednego miesiąca można zamortyzować więcej, kolejnego mniej. Oprócz amortyzacji, do kosztów leasing finansowyuzyskania przychodu klient wliczy także odsetkową część raty leasingowej. Na tym polu leasing finansowy przegrywa, gdyż w operacyjnym całą ratę leasingową klient wpisuje w koszty, co jest dla większości małych firm bardziej korzystne. Dochodzi tu także kwestia podatku VAT. Leasing finansowy kładzie na klienta obowiązek zapłaty całego podatku VAT przy pierwszej opłacie ratalnej, w operacyjnym płacimy go od każdej raty. Jednak jeśli amortyzujemy samodzielnie, to po zakończonej umowie leasingowej, w trakcie której w całości zamortyzowaliśmy przedmiot leasingowy, automatycznie tajemy się jego jedynymi właścicielami. Jest to bardzo korzystne, bo nie musimy dopłacać kwoty wykupu, żeby zostać w posiadaniu przedmiotu leasingowego, jak ma to miejsce w operacyjnym leasingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *