Poznaj bliżej leasing

Dla kogo

Warto zacząć od tego, że umowy leasingowe mogą podpisać zarówno osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i osoby nie prowadzące firm. Tak jest w teorii. W praktyce jednak, nadal leasing przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców, bo mimo pozwolenia na podpisywanie umów leasingowych z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mało która firma leasingowa ma to w swojej ofercie. Leasing dla przedsiębiorców dzieli się na operacyjny, finansowy. Istnieje jeszcze leasing zwrotny, jednak nie będziemy się na nim skupiać w tym artykule. Przedstawmy za to podstawowe zasady leasingowe. Umowę podpisują pomiędzy sobą klient leasingowy, prowadzący firmę, oraz firma leasingowa, która pożądany przez klienta przedmiot oferuje mu w użytkowanie w zamian za dokonywanie opłat ratalnych. Wszystko unormowane jest w umowie leasingowej oraz w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Przedsiębiorca może wybierać pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym. Trzeba wiedzieć, że leasing przede wszystkim ma służyć firmom leasingowym, dlatego też stawiają one pewne (nie trudne do spełnienia) wymagania dla firm, które chcą pozyskać przedmioty leasingowe.

Formy leasingu

Najpopularniejszą formą leasingu jest zdecydowanie leasing operacyjny, na który podpisuje się blisko dwie trzecie wszystkich umów leasingowych. Drugi wariant – finansowy – nie jest tak popularny, jednak nie oznacza to, że jest nieatrakcyjny. Pośrednio, https://www.millennium-leasing.pl/za popularność pierwszej formy leasingu odpowiada również reklama, która jest wszechobecna w mediach. Jeśli chodzi o to, co można wpisać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, to w leasingu operacyjnym będą to raty leasingowe wraz z opłatą wstępną. W leasingu finansowym wlicza się odsetkową część opłat wraz z odpisami amortyzacyjnymi. Tylko w leasingu operacyjnym występuje wykup. Jeśli przedsiębiorca go nie zapłaci to po wygaśnięciu umowy leasingowej będzie zmuszony do zwrotu leasingowanego dotychczas środka trwałego. W leasingu finansowym natomiast przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty całej wartości środka trwałego w trakcie jego umowy i nie istnieje tutaj wykup. Jeśli spełni warunki umowy to po jej zakończeniu, bez dodatkowych opłat, zostanie jedynym, pełnoprawnym właścicielem środka trwałego.

Co warto wiedzieć – leasing

Podstawowe informacje

Z pewnością już niemal każdy przedsiębiorca i nie tylko słyszał co nieco o leasingu. W ostatnim dziesięcioleciu niezmiennie zyskuje coraz większą popularność i stale powiększa swój portfel leasingowy, który i tak jest już ogromny. Niegdyś leasing utożsamiano z finansowaniem samochodów osobowych. Jednak obecnie leasingować można chociażby pociągi, samochody ciężarowe, nieruchomości, wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia. Dlatego też jeśli jakiś środek trwały jest niezbędny do przedsiębiorstwa i szukamy sposobu na jego sfinansowanie, to z pewnością leasing będzie dobrą odpowiedzią. Przejdźmy więc do tego, czym jest umowa leasingowa. Podpisują ją dwie strony, a więc firma leasingowa (leasingodawca, finansujący) oraz klient-przedsiębiorca (leasingobiorca, korzystający). Umowa zawsze jest na określoną ilość czasu, zawarte są w niej wszelkie opłaty oraz dołącza się OWUL, czyli Ogólne Warunki Umowy Leasingu. W umowie znajduje się także zbywca, czyli osoba lub firma, od której leasingodawca kupił wybrany przedmiot do leasingowania.

Formy leasingu

Leasing można wziąć w dwóch formach – operacyjnej i finansowej. Pierwsza stanowi około dwie trzecie wszystkich umów leasingowych, głównie dzięki dobrym warunkom https://www.millennium-leasing.pl/leasingowania oraz bardzo dużej promocji we wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych i źródłach masowego przekazu. Wybierając leasing operacyjny trzeba spłacić minimum czterdzieści procent wartości leasingowanego przedmiotu, jednak zwykle jest to około 70-80 procent. W leasingu tym występuje kwota wykupu, którą trzeba zapłacić jeśli chce się dalej użytkować auto po zakończeniu umowy leasingowej. Do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się opłatę inicjalną wraz z ratami leasingowymi. Zarówno w jednym jak i drugim leasingu można odliczyć VAT. Nawet do stu procent jeśli auto jest w pełni służbowe i można to udowodnić w razie kontroli. Jeśli jest także używane do celów prywatnych to odliczeniu podlega do pięćdziesięciu procent wartości auta. W leasingu finansowym trzeba spłacić całe auto. W tym przypadku jednak to klient dokonuje amortyzacji auta, a odpisy wpisuje w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wraz z odsetkowymi opłatami. VAT płaci się w całości od razu, a nie od każdej raty jak w leasingu operacyjnym.