Automatyczny magazyn – najważniejsze informacje

Charakterystyka

Trzeba zacząć od wyjaśnienia, czym jest automatyka magazynowa i dlaczego staje się ona coraz bardziej popularna wśród osób prowadzących magazyny, centra dystrybucyjne oraz wszelkiego rodzaju sortownie towarów. Automatyka magazynowa zapewnia kilkukrotny wzrost wydajności i szybkości wykonywanych wewnątrz magazynu prac. To jednak także duża inwestycja, którą bez wątpienia trzeba przemyśleć. Warto poznać jej pozostałe cechy, gdyż może okazać się, że będzie to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstwa albo po prostu mało opłacalne i w zupełności wystarczyć będzie to, co obecnie funkcjonuje.

Jakie maszyny wchodzą w jej skład

Automatyczny magazyn nie mógłby funkcjonować bez maszyn i systemu informatycznego. Skupmy się jednak na maszynach. W rozwiązaniach, na które stawia automatyka magazynowa są one najczęściej sterowane automatycznie. To dodatkowo, jeden z czynników, który wpływa na zwrot inwestycji w automatykę. Po jej wdrożeniu nie ma potrzeby zatrudniania tylu pracowników co wcześniej i można ich liczbę ograniczyć do kilkorga. Wszystkimi procesami steruje system informatyczny.

System informatyczny

Jest to mózg, bez którego automatyka magazynowa nie mogłaby istnieć. To właśnie on odpowiada za sterowanie maszynami znajdującymi się w magazynie. Wyznaczane są za jego pomocą trasy towarów oraz to, jak i gdzie transportowane mają być towary. Przy zakupie trzeba jednak dokładnie sprawdzić, czy dany system informatyczny będzie można połączyć z maszynami i urządzeniami innych producentów. I to niewątpliwie można zaliczyć do wad. Na pewno trzeba dobrze skompletować całe wyposażenie i dowiedzieć się, czy będzie ze sobą współgrać. W przeciwnym razie magazyn nie będzie mógł zostać w pełni zautomatyzowany.

Zalety i wady

Największymi zaletami są z pewnością o wiele wyższe wskaźniki wydajności i automatyka magazynowaefektywności prac. Maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa towarów transportowanych i składowanych oraz lepsza, płynna praca magazynu wykonywana cały czas z taką samą, najwyższą wydajnością. Maszyny się nie męczą. Automatyczny magazyn ma jednak też wadę. Chodzi o cenę. Zakup nowych maszyn, systemu informatycznego i wdrożenie tego do magazynu to olbrzymi koszt. Oczywiście, koszt ten w znaczącej większości przypadków powinien się zwrócić.