Poznaj bliżej leasing

Dla kogo

Warto zacząć od tego, że umowy leasingowe mogą podpisać zarówno osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i osoby nie prowadzące firm. Tak jest w teorii. W praktyce jednak, nadal leasing przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców, bo mimo pozwolenia na podpisywanie umów leasingowych z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mało która firma leasingowa ma to w swojej ofercie. Leasing dla przedsiębiorców dzieli się na operacyjny, finansowy. Istnieje jeszcze leasing zwrotny, jednak nie będziemy się na nim skupiać w tym artykule. Przedstawmy za to podstawowe zasady leasingowe. Umowę podpisują pomiędzy sobą klient leasingowy, prowadzący firmę, oraz firma leasingowa, która pożądany przez klienta przedmiot oferuje mu w użytkowanie w zamian za dokonywanie opłat ratalnych. Wszystko unormowane jest w umowie leasingowej oraz w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Przedsiębiorca może wybierać pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym. Trzeba wiedzieć, że leasing przede wszystkim ma służyć firmom leasingowym, dlatego też stawiają one pewne (nie trudne do spełnienia) wymagania dla firm, które chcą pozyskać przedmioty leasingowe.

Formy leasingu

Najpopularniejszą formą leasingu jest zdecydowanie leasing operacyjny, na który podpisuje się blisko dwie trzecie wszystkich umów leasingowych. Drugi wariant – finansowy – nie jest tak popularny, jednak nie oznacza to, że jest nieatrakcyjny. Pośrednio, https://www.millennium-leasing.pl/za popularność pierwszej formy leasingu odpowiada również reklama, która jest wszechobecna w mediach. Jeśli chodzi o to, co można wpisać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, to w leasingu operacyjnym będą to raty leasingowe wraz z opłatą wstępną. W leasingu finansowym wlicza się odsetkową część opłat wraz z odpisami amortyzacyjnymi. Tylko w leasingu operacyjnym występuje wykup. Jeśli przedsiębiorca go nie zapłaci to po wygaśnięciu umowy leasingowej będzie zmuszony do zwrotu leasingowanego dotychczas środka trwałego. W leasingu finansowym natomiast przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty całej wartości środka trwałego w trakcie jego umowy i nie istnieje tutaj wykup. Jeśli spełni warunki umowy to po jej zakończeniu, bez dodatkowych opłat, zostanie jedynym, pełnoprawnym właścicielem środka trwałego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *