Dlaczego leasing a nie kredyt

Kwestia formalności

Zacznijmy od samego początku podróży klienta do celu, którym jest uzyskanie finansowania dla swojej firmy. A początki nie zawsze są przyjemne i w tym przypadku też może tak się zdarzyć, jeśli zdecydujemy się na kredyt. Dlaczego? Ponieważ to jedna z jego cech charakterystycznych. Olbrzymia ilość dokumentów do dostarczenia, przeczytania, podpisania. I to tylko po to, aby móc otrzymać pozytywną lub negatywną ocenę tego, czy dany klient otrzyma kredytowanie. Jeśli chodzi o leasing, to tutaj jest zdecydowanie inaczej. Co prawda, także nie ominie klientów podróż po określonych dokumentach w celu pobrania odpowiednich dokumentów, jednak to dopiero po ocenie wstępnej. Aby dowiedzieć się, czy dana firma może liczyć na finansowanie przez leasing musi albo udać się do danej placówki leasingowej, albo wypełnić wskazany formularz w Internecie – to już zależy od tego, z jaką firmą mamy do czynienia.

Przebieg umowy

Jak wygląda spłata kredytu z pewnością większość osób bardzo dobrze wie, dlatego skupimy się tutaj przede wszystkim na leasingu. Zacznijmy od tego, że każdy klient może wybrać leasing operacyjny albo finansowy. Ten pierwszy jest zdecydowanie częściej leasingwybierany, drugi nieco mniej. Pierwszy cechuje się tym, że klient nie jest właścicielem środka trwałego w trakcie umowy i nie musi go wykupywać po jej zakończeniu – a co za tym idzie nie musi spłacić całej jego wartości. W leasingu finansowym klient wpisuje leasingowany środek trwały do majątku firmowego i musi w trakcie trwania umowy zamortyzować całą jego wartość. Po skończonej umowie zostaje na stałe właścicielem przedmiotu. Kwota wykupu występuje w obydwu formach umów na leasing i tutaj zwykle klient ma dowolność na temat tego, jaką kwotę chce wpłacić na początku. Im większa ona będzie, tym niższe mogą być raty leasingowe. Leasing operacyjny charakteryzuje się również wykupem. Jeśli suma opłaty wstępnej i rat leasingowych wyniesie ponad osiemdziesiąt procent ceny początkowej, to kwota wykupu będzie wynosiła pozostałe dwadzieścia. Leasing z pewnością jest ofertą, którą trzeba poważnie rozważyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *